Thứ ba, ngày 06 tháng 06 năm 2023
Thứ ba, ngày 06 tháng 06 năm 2023
Tên văn bản Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân, viên chức, lao động
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân, viên chức, lao động
Số hiệu văn bản 152/KH-CĐCT Ngày có hiệu lực 25/04/2022
Ngày ban hành 25/04/2022 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức