Thứ tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023
Thứ tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023
Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện quy chế tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn thực hiện quy chế tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở
Số hiệu văn bản 194/CĐCT-VP Ngày có hiệu lực 31/05/2022
Ngày ban hành 31/05/2022 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy