Chủ nhật, ngày 05 tháng 02 năm 2023
Chủ nhật, ngày 05 tháng 02 năm 2023
Tên văn bản Hướng dẫn công khai tài chính, tài sản công đoàn
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn công khai tài chính, tài sản công đoàn
Số hiệu văn bản 193/CĐCT-VP Ngày có hiệu lực 31/05/2022
Ngày ban hành 31/05/2022 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy