Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018
Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018
Tên văn bản Thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ và chữ ký cán bộ
Tải file Download  Xem online
Mô tả Thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ và chữ ký cán bộ
Số hiệu văn bản 801/TB-CĐQP Ngày có hiệu lực 05/11/2018
Ngày ban hành 05/11/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Ban Công đoàn Quốc phòng Người ký Nguyễn Đình Đức