Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Kế hoạch Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2020
Tải file Download 
Mô tả Kế hoạch Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2020
Số hiệu văn bản 90/CĐCT-TG Ngày có hiệu lực 28/02/2020
Ngày ban hành 28/02/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy