Thứ tư, ngày 03 tháng 06 năm 2020
Thứ tư, ngày 03 tháng 06 năm 2020
Tên văn bản Công văn về việc báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm 2018, phương hương, nhiệm vụ năm 2019
Tải file Download 
Mô tả Công văn về việc báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm 2018, phương hương, nhiệm vụ năm 2019
Số hiệu văn bản 561/CĐCT-VP Ngày có hiệu lực 29/10/2018
Ngày ban hành 29/10/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn