Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018
Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018
Tên văn bản Công văn về việc báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm 2018, phương hương, nhiệm vụ năm 2019
Tải file Download 
Mô tả Công văn về việc báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm 2018, phương hương, nhiệm vụ năm 2019
Số hiệu văn bản 561/CĐCT-VP Ngày có hiệu lực 29/10/2018
Ngày ban hành 29/10/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn