Thứ bảy, ngày 27 tháng 02 năm 2021
Thứ bảy, ngày 27 tháng 02 năm 2021
Tên văn bản Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2021
Tải file Download 
Mô tả Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2021
Số hiệu văn bản 59/CĐCT-HD Ngày có hiệu lực 08/02/2021
Ngày ban hành 08/02/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức