banner2019
 
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Công đoàn Trường Cao đẳng Du Lịch và Công Thương tổ chức Đại hội Công đoàn Trường lần thứ I
Cập nhật lúc 05:07 ngày 13/03/2023
Vừa qua, Công đoàn Trường Cao đẳng Du Lịch và Công Thương tổ chức Đại hội Công đoàn Trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028 để Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho hoạt động Công đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028.
Công đoàn Trường Cao đẳng Công Thương Hải Dương được hợp nhất với Công đoàn Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại và đổi tên thành Công đoàn Trường Cao đẳng Du lịch và Công Thương. Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Du Lịch và Công Thương lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc định hướng tuyên truyền, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn Nhà trường trong nhiệm kỳ tới. 
Dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; về phía nhà trường có các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu cùng toàn thể đoàn viên công đoàn nhà trường.
BCH ra mắt tại Đại hội 
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Trường đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp uỷ Đảng, các cấp Công đoàn, nhất là sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Công Thương Việt Nam. Đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp sâu sát của Đảng bộ và sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền nhà trường, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và người lao động toàn trường. Công đoàn Trường đã chủ động tham gia xây dựng các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhà giáo và người lao động. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tham gia sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy và quản lý; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Nhiệm kỳ qua Công đoàn nhà trường tích cực tham gia vào các hội đồng tư vấn của nhà trường và đã thể hiện được rõ nét vai trò chủ động của mình cùng với chuyên môn trong việc tham gia xây dựng bổ sung quy chế nội bộ, các phương án tổ chức, quản lý hoạt động trong nhà trường đạt hiệu quả tốt. 
Đ.c Vũ Trường Sơn – Phó Chủ tịch CĐCTVN phát biểu tại Hội nghị 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Trường Sơn – Phó Chủ tịch CĐCTVN đã đề nghị Ban chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028 phát huy truyền thống đoàn kết phấn đấu trong gần 60 năm xây dựng và phát triển của nhà trường để tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động. Phối hợp cùng với Chính quyền đảm bảo việc làm cho người lao động, chủ động đề xuất các giải pháp để nâng cao thu nhập cho người lao động. Tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, xây dựng chương trình hành động cụ thể phù hợp thực tiễn, hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Công đoàn Trường (nhiệm kỳ 2023-2028) đã đề ra. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động và giải quyết những vướng mắc khó khăn kịp thời; Tiếp tục tuyên truyền giáo dục truyền thống của dân tộc, nhà trường, giáo dục ý thức chủ động hội nhập quốc tế và nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc tham gia quản lý xây dựng nhà trường.
Phương Trà