Thứ bảy, ngày 23 tháng 01 năm 2021
Thứ bảy, ngày 23 tháng 01 năm 2021
Tên văn bản Báo cáo tình hình triển khai Quỹ “Mái ấm Công đoàn” và các hoạt động xã hội, từ thiện; đánh giá và góp ý về việc khai thác các Thỏa thuận hợp tác
Tải file Download 
Mô tả Báo cáo tình hình triển khai Quỹ “Mái ấm Công đoàn” và các hoạt động xã hội, từ thiện; đánh giá và góp ý về việc khai thác các Thỏa thuận hợp tác
Số hiệu văn bản 517/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 30/11/2020
Ngày ban hành 30/11/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc