Thứ bảy, ngày 23 tháng 01 năm 2021
Thứ bảy, ngày 23 tháng 01 năm 2021
Tên văn bản Hướng dẫn xét chọn Gia đình CNVCLĐ toàn quốc, giai đoạn 2016-2020
Tải file Download 
Mô tả Hướng dẫn xét chọn Gia đình CNVCLĐ toàn quốc, giai đoạn 2016-2020
Số hiệu văn bản 504/CĐCT-NC Ngày có hiệu lực 23/11/2020
Ngày ban hành 23/11/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức