Thứ bảy, ngày 27 tháng 02 năm 2021
Thứ bảy, ngày 27 tháng 02 năm 2021
Tên văn bản Nghiên cứu thực hiện các Văn bản pháp luật mới
Tải file Download  Xem online
Mô tả Nghiên cứu thực hiện các Văn bản pháp luật mới
Số hiệu văn bản 485/CĐCT-TC Ngày có hiệu lực 16/11/2020
Ngày ban hành 16/11/2020 Ngày hết hiệu lực 16/11/2020
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Đỗ Thu Nga