Thứ ba, ngày 01 tháng 12 năm 2020
Thứ ba, ngày 01 tháng 12 năm 2020
Tên văn bản Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công đoàn Tập đoàn Vingroup
Tải file Download  Xem online
Mô tả Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công đoàn Tập đoàn Vingroup
Số hiệu văn bản 404/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 25/09/2020
Ngày ban hành 25/09/2020 Ngày hết hiệu lực 31/12/2023
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc