Thứ ba, ngày 01 tháng 12 năm 2020
Thứ ba, ngày 01 tháng 12 năm 2020
Tên văn bản Kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Công Thương Việt Nam đến năm 2023
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Công Thương Việt Nam đến năm 2023
Số hiệu văn bản 434/KH-CĐCT Ngày có hiệu lực 12/10/2020
Ngày ban hành 12/10/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn