Thứ ba, ngày 01 tháng 12 năm 2020
Thứ ba, ngày 01 tháng 12 năm 2020
Tên văn bản Triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019
Tải file Download  Xem online
Mô tả Triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019
Số hiệu văn bản 435/CĐCT-TG Ngày có hiệu lực 12/10/2020
Ngày ban hành 12/10/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn