Thứ ba, ngày 01 tháng 12 năm 2020
Thứ ba, ngày 01 tháng 12 năm 2020
Tên văn bản Báo cáo kết quả chăm lo phúc lợi, lợi ích cho ĐV và NLĐ 2020, Hưởng ứng Vì người nghèo 2020 và tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2016-2020
Tải file Download 
Mô tả Báo cáo kết quả chăm lo phúc lợi, lợi ích cho ĐV và NLĐ 2020, Hưởng ứng Vì người nghèo 2020 và tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2016-2020
Số hiệu văn bản 433/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 12/10/2020
Ngày ban hành 12/10/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc