Thứ bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020
Thứ bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020
Tên văn bản Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
Tải file Download  Xem online
Mô tả Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
Số hiệu văn bản 399/CĐCT-TG Ngày có hiệu lực 22/09/2020
Ngày ban hành 22/09/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn