Thứ bảy, ngày 15 tháng 05 năm 2021
Thứ bảy, ngày 15 tháng 05 năm 2021
Tên văn bản Tiếp tục triển khai phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động
Tải file Download  Xem online
Mô tả Tiếp tục triển khai phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động
Số hiệu văn bản 310/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 30/07/2020
Ngày ban hành 30/07/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy