Thứ ba, ngày 19 tháng 01 năm 2021
Thứ ba, ngày 19 tháng 01 năm 2021
Tên văn bản Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Tải file Download 
Mô tả Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Số hiệu văn bản 207/CĐCT-VP Ngày có hiệu lực 27/05/2020
Ngày ban hành 27/05/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn