Thứ sáu, ngày 25 tháng 06 năm 2021
Thứ sáu, ngày 25 tháng 06 năm 2021
Tên văn bản Thông báo về việc bán Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch Công đoàn Địa chất
Tải file Download 
Mô tả Thông báo về việc bán Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch Công đoàn Địa chất
Số hiệu văn bản 01 Ngày có hiệu lực 28/05/2020
Ngày ban hành 28/05/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy