Thứ tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022
Thứ tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022
Tên văn bản Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức trưng bày Chuyên đề "Chủ tịch HCM với giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam
Tải file Download  Xem online
Mô tả Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức trưng bày Chuyên đề "Chủ tịch HCM với giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam
Số hiệu văn bản 287TB/TLĐ-BTG Ngày có hiệu lực 14/05/2020
Ngày ban hành 14/05/2020 Ngày hết hiệu lực 18/08/2020
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Lê Cao Thắng