Chủ nhật, ngày 07 tháng 06 năm 2020
Chủ nhật, ngày 07 tháng 06 năm 2020
Tên văn bản Triển khai Bộ câu hỏi Thi tìm hiểu về ATVSLĐ và phòng chống dịch COVID-19 trực tuyến
Tải file Download 
Mô tả Triển khai Bộ câu hỏi Thi tìm hiểu về ATVSLĐ và phòng chống dịch COVID-19 trực tuyến
Số hiệu văn bản 184/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 07/05/2020
Ngày ban hành 07/05/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc