Thứ năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021
Thứ năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021
Tên văn bản Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020
Tải file Download 
Mô tả Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020
Số hiệu văn bản 180/CĐCT-UBKT Ngày có hiệu lực 06/05/2020
Ngày ban hành 06/05/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc