Thứ ba, ngày 19 tháng 01 năm 2021
Thứ ba, ngày 19 tháng 01 năm 2021
Tên văn bản Thống kê số lượng phòng, vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc
Tải file Download  Xem online
Mô tả Thống kê số lượng phòng, vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc
Số hiệu văn bản 178/CĐCT-NC Ngày có hiệu lực 04/05/2020
Ngày ban hành 04/05/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức