Thứ năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021
Thứ năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021
Tên văn bản Báo cáo số liệu lao động, đoàn viên và thành lập CĐCS 06 tháng đầu năm 2020
Tải file Download  Xem online
Mô tả Báo cáo số liệu lao động, đoàn viên và thành lập CĐCS 06 tháng đầu năm 2020
Số hiệu văn bản 177/CĐCT-ToC Ngày có hiệu lực 04/05/2020
Ngày ban hành 04/05/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy