Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản HD Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về “XD gia đình thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” và tổng kết thực hiện các KH của TLĐLĐVN triển khai Chiến lược phát triển... chống bạo lực gia đình
Tải file Download 
Mô tả HD Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về “XD gia đình thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” và tổng kết thực hiện các KH của TLĐLĐVN triển khai Chiến lược phát triển... chống bạo lực gia đình
Số hiệu văn bản 106/HD-CĐCT Ngày có hiệu lực 05/03/2020
Ngày ban hành 05/03/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức