Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020
Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Triển khai những giải pháp trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch Covid-19
Tải file Download  Xem online
Mô tả Triển khai những giải pháp trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch Covid-19
Số hiệu văn bản 112/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 11/03/2020
Ngày ban hành 11/03/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc