Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, người lao động, cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc CĐCTVN
Tải file Download  Xem online
Mô tả Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, người lao động, cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc CĐCTVN
Số hiệu văn bản 70/QĐ-CĐCT Ngày có hiệu lực 10/03/2020
Ngày ban hành 10/03/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy