Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Danh sách đơn vị sản xuất cung cấp sản phẩm phòng, chống dịch Covid-19
Tải file Download  Xem online
Mô tả Danh sách đơn vị sản xuất cung cấp sản phẩm phòng, chống dịch Covid-19
Số hiệu văn bản 110/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 10/03/2020
Ngày ban hành 10/03/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc