Thứ tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022
Thứ tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022
Tên văn bản Quyết định về việc ban hành Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tải file Download  Xem online
Mô tả Quyết định về việc ban hành Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
Số hiệu văn bản 333/QĐ-TLĐ Ngày có hiệu lực 28/02/2020
Ngày ban hành 28/02/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Nguyễn Đình Khang