Thứ năm, ngày 04 tháng 06 năm 2020
Thứ năm, ngày 04 tháng 06 năm 2020
Tên văn bản Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TLĐ về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TLĐ về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn
Số hiệu văn bản 87/KH-CĐCT Ngày có hiệu lực 27/02/2020
Ngày ban hành 27/02/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc