Thứ ba, ngày 07 tháng 04 năm 2020
Thứ ba, ngày 07 tháng 04 năm 2020
Tên văn bản Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn năm 2020
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn năm 2020
Số hiệu văn bản 76/CĐCT-ToC Ngày có hiệu lực 20/02/2020
Ngày ban hành 20/02/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy