Thứ ba, ngày 07 tháng 04 năm 2020
Thứ ba, ngày 07 tháng 04 năm 2020
Tên văn bản Kế hoạch thực hiện Quy định số 205/QĐ-TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch thực hiện Quy định số 205/QĐ-TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
Số hiệu văn bản 74/KH-CĐCT Ngày có hiệu lực 20/02/2020
Ngày ban hành 20/02/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy