Thứ ba, ngày 07 tháng 04 năm 2020
Thứ ba, ngày 07 tháng 04 năm 2020
Tên văn bản Hỗ trợ, giúp đỡ nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của Covid-19
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hỗ trợ, giúp đỡ nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của Covid-19
Số hiệu văn bản 79/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 21/02/2020
Ngày ban hành 21/02/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc