Thứ ba, ngày 07 tháng 04 năm 2020
Thứ ba, ngày 07 tháng 04 năm 2020
Tên văn bản Báo cáo rà soát, thống kê số lượng Cán bộ công đoàn và quy mô đoàn viên CĐCS trực thuộc
Tải file Download  Xem online
Mô tả Báo cáo rà soát, thống kê số lượng Cán bộ công đoàn và quy mô đoàn viên CĐCS trực thuộc
Số hiệu văn bản 75/CĐCT-ToC Ngày có hiệu lực 20/02/2020
Ngày ban hành 20/02/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy