banner2019
 
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Tên văn bản Quyết định về việc ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII)
Tải file Download  Xem online
Mô tả Quyết định về việc ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII)
Số hiệu văn bản 174/QĐ-TLĐ Ngày có hiệu lực 03/02/2020
Ngày ban hành 03/02/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Nguyễn Đình Khang