Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Hướng dẫn tổ chức các hoạt động thi đua và tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn, các sự kiện quan trọng trong năm 2020
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn tổ chức các hoạt động thi đua và tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn, các sự kiện quan trọng trong năm 2020
Số hiệu văn bản 55/CĐCT-TG Ngày có hiệu lực 12/02/2020
Ngày ban hành 12/02/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn