Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Hướng dẫn một số nội dung hoạt động trọng tâm Ủy ban Kiểm tra công đoàn năm 2020
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn một số nội dung hoạt động trọng tâm Ủy ban Kiểm tra công đoàn năm 2020
Số hiệu văn bản 33/CĐCT-UBKT Ngày có hiệu lực 04/02/2020
Ngày ban hành 04/02/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc