Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Định hướng một số nhiệm vị trọng tâm công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2020
Tải file Download 
Mô tả Định hướng một số nhiệm vị trọng tâm công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2020
Số hiệu văn bản 19/CĐCT-TG Ngày có hiệu lực 14/01/2020
Ngày ban hành 14/01/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn