Thứ tư, ngày 30 tháng 09 năm 2020
Thứ tư, ngày 30 tháng 09 năm 2020
Tên văn bản Chỉ thị về tổ chức phong trào thu đua năm 2020
Tải file Download  Xem online
Mô tả Chỉ thị về tổ chức phong trào thu đua năm 2020
Số hiệu văn bản 01/CTLT-BCT-CĐCT Ngày có hiệu lực 02/01/2020
Ngày ban hành 02/01/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương - Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Tuấn Anh - Trần Quang Huy