Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Tên văn bản Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2020
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2020
Số hiệu văn bản 23/CĐCT-NC Ngày có hiệu lực 17/01/2020
Ngày ban hành 17/01/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức