Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Tên văn bản Luật việc làm
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản 38/2013/QH13 Ngày có hiệu lực 01/01/2015
Ngày ban hành 16/11/2013 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng