Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện dân chủ tại các đơn vị trong ngành Công Thương năm 2020
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn thực hiện dân chủ tại các đơn vị trong ngành Công Thương năm 2020
Số hiệu văn bản 653/BCT-CĐCT Ngày có hiệu lực 30/12/2019
Ngày ban hành 30/12/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Tuấn Anh - Trần Quang Huy