banner2019
 
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Chương trình "Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019-2023"
Tải file Download  Xem online
Mô tả Chương trình "Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019-2023"
Số hiệu văn bản 1734/Ctr-TLĐ Ngày có hiệu lực 14/11/2019
Ngày ban hành 14/11/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Nguyễn Đình Khang