Thứ tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022
Thứ tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022
Tên văn bản Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TLĐLĐVN
Tải file Download  Xem online
Mô tả Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TLĐLĐVN
Số hiệu văn bản 1786/QĐ-TLĐ Ngày có hiệu lực 13/12/2019
Ngày ban hành 13/12/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Nguyễn Đình Khang