Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020
Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Triển khai hướng dẫn số 1761/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Tải file Download  Xem online
Mô tả Triển khai hướng dẫn số 1761/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Số hiệu văn bản 593/CSPL-CĐCT Ngày có hiệu lực 03/12/2019
Ngày ban hành 03/12/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc