Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Hướng dẫn Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019
Số hiệu văn bản 562/HD-CĐCT Ngày có hiệu lực 11/11/2019
Ngày ban hành 11/11/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn