Thứ sáu, ngày 14 tháng 08 năm 2020
Thứ sáu, ngày 14 tháng 08 năm 2020
Tên văn bản Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà về việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ
Tải file Download  Xem online
Mô tả Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà về việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ
Số hiệu văn bản 06 Ngày có hiệu lực 22/11/2019
Ngày ban hành 22/11/2019 Ngày hết hiệu lực 22/11/2023
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy