Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Tên văn bản Quy chế Phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội và Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023
Tải file Download  Xem online
Mô tả Quy chế Phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội và Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023
Số hiệu văn bản 004 Ngày có hiệu lực 29/05/2019
Ngày ban hành 29/05/2019 Ngày hết hiệu lực 29/05/2023
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy