Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Tên văn bản Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Giao nhận Hàng không AAL về việc cung ứng sản phẩm dịch vụ
Tải file Download  Xem online
Mô tả Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Giao nhận Hàng không AAL về việc cung ứng sản phẩm dịch vụ
Số hiệu văn bản 003 Ngày có hiệu lực 29/05/2019
Ngày ban hành 29/05/2019 Ngày hết hiệu lực 29/05/2023
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy