Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Tên văn bản Hướng dẫn khen thưởng năm 2019
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn khen thưởng năm 2019
Số hiệu văn bản 501/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 04/10/2019
Ngày ban hành 04/10/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc